top of page

Vendre un pis heretat a Catalunya

La venda d'un pis heretat pot semblar un procés complicat, però en aquest article desvetllarem els passos legals per simplificar-lo. Si et trobes en la situació d'haver heretat un pis, et guiaràrem a través dels passos essencials que has de seguir per vendre'l. Des dels requisits inicials per reclamar l'herència fins als impostos involucrats, aquí trobaràs tot el que necessites saber per posar en venda el teu pis heretat a Catalunya.Vender un piso heredado en Cataluña

L'Acceptació de l'Herència


La venda d'un pis heretat exigeix que el pis sigui legalment teu. Tot i que pugui semblar obvi, és crucial assegurar-te que el teu nom figurin tant al testament com al registre de la propietat. Per completar la transferència de propietat, és necessari Acceptar l'Herència, presentant documents com el certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i una còpia autoritzada del testament. A més, és vital inscriure l'habitatge a nom dels hereus al registre de la propietat. Ignorar aquest procés impediria la venda de l'immoble.


L'acceptació de l'herència implica la presentació d'una declaració d'últimes voluntats i/o el testament davant d'un Notari. L'acceptació i distribució de l'herència solen fer-se en una mateixa instància. Tanmateix, és essencial que cada hereder accepti (o renunciï) a l'herència individualment abans de procedir a la distribució dels béns. Aquests procediments són realitzats en última instància per un notari, tot i que és molt aconsellable buscar prèviament el consell d'un advocat perquè es faci càrrec de tot el procés i així evitar complicacions.


Després de presentar la declaració d'herència, el Notari autoritzarà una Escriptura Pública d'Acceptació de l'Herència, que signaran simultàniament tots els hereus i detallarà els béns heretats i la data de l'herència. Aquesta escriptura també especificarà com els hereus accepten l'herència i com es divideix entre ells. Tots els hereus han de signar aquesta escriptura. Un cop atorgada, l'Escriptura Pública d'Acceptació de l'Herència -com s'indica més endavant- ha de liquidar-se per l'Impost sobre Successions i l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la comúment anomenada Plusvàlua Municipal, la qual cosa permetrà inscriure l'escriptura al Registre de la Propietat. A partir d'aquest moment els hereus estaran en condicions de vendre legalment la propietat i transferir la titularitat als compradors.


És fonamental destacar que la propietat heretada ha d'estar inscrita registrada al Registre de la Propietat a nom de tots els hereus. El notari proporcionarà una nota simple registral de l'immoble, on es poden verificar els propietaris, les quotes de participació i qualsevol càrrega associada, com hipoteques o impostos de successions.


Els Impostos Involucrats en l'Herència d'un Pis:


Quan heretes una vivenda, t'has d'enfrontar a costos i despeses addicionals a part de la transferència mateixa. Diversos impostos han de ser abonats en heretar un pis. Per vendre un pis heretat, és necessari presentar una declaració d'herència i pagar l'Impost de Successions i Donacions (ISD). Aquest impost varia segons la comunitat autònoma on estigui ubicada la propietat, la relació de parentiu entre el difunt i l'hereu, i el valor de l'herència rebuda. A partir de la data del difunt del nostre causant, el o els propietaris del pis en qüestió disposen de sis mesos per liquidar l'impost de successions. És important obtenir informació actualitzada de les autoritats fiscals corresponents a Catalunya per conèixer amb precisió aquests detalls.


A més de l'ISD, és necessari considerar l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la plusvàlua municipal que es calcularà sobre la diferència entre el valor de l'habitatge quan ho va adquirir el causant difunt i el seu valor a la data de la seva mort.


És crucial que els hereus s'informin de les seves responsabilitats fiscals abans de vendre la propietat heretada per evitar dificultats amb les autoritats tributàries.


Desafiaments Potencials en Vendre un Pis Heretat a Catalunya


La venda d'un pis heretat pot enfrontar desafiaments legals i financers que requereixen atenció. És essencial entendre aquests desafiaments i abordar-los adequadament:


- Hipoteca Existenta: Si el pis té una hipoteca, és important considerar com liquidar la deute abans de vendre. Negociar un acord de pagament amb el banc pot ser una opció viable per alliberar recursos i liquidar la hipoteca sense vendre la propietat.


- Hereus Incapaços: Si un hereu està incapacitat, és necessari seguir un procés especial per garantir que la venda compleixi amb tots els requisits legals. Això inclou la designació d'un tutor legal i el compliment de totes les obligacions legals corresponents.


- Hereus Menors d'Edat: Heretar un pis sent menor d'edat implica procediments legals específics. Normalment els pares del menor o, en absència d'aquests, un tutor legal ha de gestionar els béns de l'hereu fins que arribi a la majoria d'edat. Aquest procés implica decisions sobre si conservar o vendre la propietat.


- Hereus en Desacord: Si els hereus no estan


d'acord sobre la venda, poden sorgir solucions com l'extinció del condomini, la venda de la part dels interessats o, en última instància, la subhasta pública. És important explorar acords abans de recórrer a aquestes opcions.


- Canvis Legals sobre Hereus Forçosos: Fins al 3 de setembre de 2021, certes disposicions legals afectaven els hereus no forçosos. Aquestes regulacions han canviat, però és important comprendre com afecten les herències en diferents moments.


Vendre un pis heretat a Catalunya pot implicar diversos desafiaments legals i financers. Tanmateix, amb un enfocament atent i l'assessorament adequat, aquests desafiaments es poden superar de manera efectiva. Mitjançant la comprensió dels passos legals necessaris i els impostos involucrats, els hereus poden prendre decisions informades i assolir una venda d'èxit del pis heretat.


Si et trobes en la posició de voler vendre un pis heretat a Catalunya i necessites orientació experta per navegar pels processos legals i fiscals, Eurofincas està aquí per ajudar-te. Amb més de 35 anys d'experiència en la gestió patrimonial i administració de finques, Eurofincas és el teu aliat de confiança en tots els assumptes relacionats amb béns immobles a l'àrea metropolitana de Barcelona.


El nostre equip de professionals altament qualificats entén els desafiaments únics que poden sorgir en vendre un pis heretat. Estem compromesos a proporcionar assessorament personalitzat i solucions efectives per fer que la teva experiència sigui el més fluïda possible.


Què podem fer per tu?


- T'orientem a través dels requisits legals i els passos necessaris per vendre el teu pis heretat.


- Proporcionem informació actualitzada sobre els impostos involucrats en l'herència i venda de la propietat.


- Oferim estratègies per superar desafiaments com hipoteques existents, hereus incapacitats o menors d'edat i altres obstacles potencials.


- T'assessorem sobre opcions per resoldre desacords entre hereus i maximitzar el valor de la teva propietat.


- Facilitem la gestió de tràmits i documentació, assegurant que tot estigui en ordre per a una venda d'èxit.


No estàs sol en aquest procés. Escriviu-nos per ajudar-vos a convertir la venda del vostre pis heretat en una experiència d'èxit i sense complicacions!

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page